Situația dotării spitalului

Patrimoniul spitalului se află în proprietatea Consiliului Local Baia de Aramă și administrarea spitalului a început în anul 2010. Accesul pacientilor este facilitat de o șosea asfaltătă și mijloace de transport în comun.

Spitalul este organizat în sistem multipavilionar, cu un număr de 80 de  paturi impartite in 2 sectii, 2 compartimente  și o camera de gardă. In structura spitalului se afla 2 laboratoare dotate cu echipamente pentru diagnosticul bolilor pacientilor: laborator de radiologie  laborator  de analize medicale.

Spitalul deține o spalatorie cu 3 masini de spalat performante cu uscator a lenjeriei pacientilor si una pentru echipamentul salariatilor.

Spitalul este racordat la sistemul centralizat de apa, energie electrica, gaze naturale.  Dispune de pompe de recircularea apei calde, de 2 rezervoare de apa, grupuri electrogene. Exista o platforma pentru depozitarea recipientilor pentru deseuri menajere, echipament si spatiu pentru depozitarea, deseurilor medicale periculoase.