Procedura externare

Externarea pacienţilor la domiciliu

 

  • Se va face de catre medicul curant sau medicul de garda in momentul in care acest considera oportun, pe baza examenului clinic, investigaţiilor si a urmăririi evoluţiei pacientului pe parcursul internării
  • Programarea si comunicarea externarii se realizeaza cu cel putin 12 ore inainte de externare (pacient, bucatarie, serviciul administrativ)
  • Pacientul sau aparţinătorii acestuia, in cazul minorilor sau a persoanelor cu dificultăţi de comunicare si înţelegere, vor primi bilet de externare care va conţine datele de indentificare ale pacientului, conform foii de observaţie si a actelor de identitate prezentate de pacient, rezumatul foii de observaţie respectiv datele clinice, investigaţiile, consulturile interdisciplinare, tratamentul primit, evoluţia sub tratament si recomandările privind dieta, igiena, tratamentul la domiciliu, controalele periodice si cele pentru alte afecţiuni prin medicul de familie sau medici de diverse specialităţi, masuri profilactice corespunzător vârstei si stării de sănătate ale pacientului, conform aprecierii medicului curant.
  • Pentru întocmirea biletului de ieşire se vor folosi formularele speciale.
  • Medicul care decide externare va întocmi si epicriza in foaia de observaţie a pacientului care va cuprinde aceleaşi informaţii ca biletul de ieşire din spital, menţionate mai sus;
  • Externarea pacienţilor la cerere contrar avizului medical – se va face de către medicul curant sau medicul de garda, la cererea expresa a pacientului sau aparţinătorilor acestora pentru pacienţii minori sau care sunt in imposibilitate de a lua decizii, care va fi consemnata in foaia de observaţie. Pacientul, respectiv aparţinătorii acestuia vor primi aceleaşi documente ca si la externarea obişnuita;
  • Transferul pacienţilor – va fi decis de medicul curant sau de către medicul de garda conform aprecierii medicale ale acestora in scopul favorizării accesului pacientului la serviciile medicale corespunzător afecţiunii sau afecţiunilor sale in ordinea priorităţii acestora. In momentul transferului se va instiinta telefonic institutia catre care se face transferul). Pacientul va fi insotit de Bilet de transfer care va conţine aceleaşi date ca si biletul de ieşire din spital. Transportul pacienţilor se va face cu Ambulantele teritoriale unde va fi transferat pacientul. Solicitarea Ambulantei sa va face de către medicul care a decis transferul pacientului.