Cardul de asigurat European

Cardul de asigurat European

Cardul european de asigurare de sănătate dă posesorului dreptul să beneficieze, în caz de necesitate, de asistență medicală în locul în care se află, în aceleași condiții ca și asigurați ai sistemului public de sănătate din țara-gazdă, nemaifiind necesară o altă asigurare de sănătate pe durata călătoriei.De această facilitate nu pot beneficia, însă, cei care nu și-au achitat la zi contribuția la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

De asemenea, cardul nu dă dreptul posesorului să beneficieze de tratamente în străinătate pentru problemele de sănătate pre-existente călătoriei.

Documentul va conține o serie de date despre posesor (nume, prenume, număr personal de identificare) și despre instituția emitentă, precum și data expirării, fără a cuprinde și informații medicale.

Pentru obținerea cardului cei interesați trebuie să se deplaseze la Casa Județeană de Asigurare de Sănătate, unde vor completa o cerere tip .

Odată cu depunerea formularului, solicitanții trebuie să prezinte o copie a actului de identitate și dovada calității de asigurat, spre exemplu, adeverință de salariat, talonul de pensie sau alt act specific, după caz. Cardul va fi expediat postal solicitanților la domiciliu în decurs de șapte zile lucrătoare.

În cazul în care asiguratul pierde cardul în țară, poate solicita eliberarea unui card nou. Dacă dispariția cardului survine în timpul sejurului în străinătate, asiguratul poate solicita casei de asigurări de sănătate emitente, direct sau prin intermediul sistemului public de asigurări de sănătate din statul respectiv, un certificat de înlocuire a cardului, care îi va permite să beneficieze de drepturile sale.

Cererile se preiau de luni până joi între orele 8 – 14 şi vineri între orele 8 – 13.

Cardurile sunt trimise la domiciliu prin poştă în termen de 7-10 zile.