Politica de securitate a datelor personale

Politica de securitate a datelor personale

 Informare   –

Având în vedere intrarea în vigoare la 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în conformitate cu cerințele Legii nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și ale Legii nr. 506/2004, Spitalul Orășenesc Baia de Aramă administrează în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: furnizarea de servicii medicale în tratamentul ambulatoriu (consultație clinică) sau continuu (internare).

Refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date poate determina imposibilitatea Spitalului Orășenesc Baia de Aramă de a presta serviciile medicale solicitate în vederea îndeplinirii actului medical solicitat sau în vederea decontării acestora către autorități.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Spitalul Orășenesc Baia de Aramă  și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorități publice centrale/locale, Casa de Asigurări De Sănătate, Directia de Sanatate Publica, Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, Ministerul  Sanatatii, ANMCS, operatori de transmitere a datelor si parteneri autorizati de catre spital pentru utilizarea datelor .

Vă informăm că beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Spitalului Orășenesc Baia de Aramă sau pe adresa de e-mail a spitalului spitalulbaiadearama@gmail.com sau pe adresa de e-mail a responsabilului cu protectia datelor : ariaconsultassist@gmail.com.  

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Observații:
*Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu.

*Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct sau indirect.