Despre

SPITALUL  ORAȘENESC BAIA DE ARAMĂ  este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicești și asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

SPITALULUL ORAȘENESC BAIA DE ARAMĂ este o unitate publica de furnizare de servicii medicale spitalicești în relații contractuale cu CAS Mehedinți. Este un spital de categoria IV de interes local. Spitalul a fost înființat în anul 1890.

Se afla amplasat în localitatea Baia de Aramă, la 70 km de orașul  Drobeta Turnu Severin  N pe harta județului, intr-o frumoasă zonă de munte.

Mehedinți este un județ în regiunile Oltenia și Banat, în sud-vestul României. Reședința județului este municipiul Drobeta-Turnu Severin.

De asemenea spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

Spitalul Orasnesc Baia de Arama din județul Mehedinți este organizat ca un spital cu patru specialități  și are în structura sa 2 secții și 2 compartimente  pentru tratamentul și ingrijirea bolnavilor cu diferite afectiuni. Asigură servicii de specialitate curative, de urgență, de recuparare și paleative. Participă în sistem integrat la asigurarea stării de sănătate a populației din teritoriul județului și județele limitrofe.

SPITALUL ORAȘENESC BAIA DE ARAMA – MEHEDINȚI urmăreşte îmbunatățirea stării de sănătate a populaţiei și realizarea uni sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului.

Spitalul Orasenesc baia de Arama  doreste sa devina centrul de referinta  in zona in ceea ce priveste managementul bolilor  acute si cronice prin imbunatatirea permanenta a calităţii actului medical şi diversificarea serviciilor oferite populaţiei.

Ținta conducerii este ca serviciile medicale asigurate să devină calitativ superioare, astfel încât să fie preferate în fața altora atât în sistemul sanitar cât și în comunitatea locală, regională și nu numai. Profilaxia bolilor transmisibile si netransmisibile prin campanii de informare a populaţiei cu privire la factorii de risc privind diverse afecţiuni.